THÔNG TIN CHUYẾN XE


                                 
Xe

Chọn Loại XE

Giá cho

Xe

Đặt xe 7 chổ

GIÁ ĐÃ BAO PHÍ CẦU ĐƯỜNG - MIỄN PHÍ NƯỚC SUỐI - NẾU CÓ PHÁT SINH THÊM THÌ GIÁ THỎA THUẬN. CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ỦNG HỘ( GIÁ QUA ĐÊM LÀ 500.000 đ)
Giá cho

Xe

Đặt xe 4 chổ

GIÁ ĐÃ BAO PHÍ CẦU ĐƯỜNG - MIỄN PHÍ NƯỚC SUỐI - NẾU CÓ PHÁT SINH THÊM THÌ GIÁ THỎA THUẬN. CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ỦNG HỘ( GIÁ QUA ĐÊM LÀ 500.000 đ)
Giá cho

Xe

Đặt xe 16 chổ

GIÁ ĐÃ BAO PHÍ CẦU ĐƯỜNG - MIỄN PHÍ NƯỚC SUỐI - NẾU CÓ PHGIÁ ĐÃ BAO PHÍ CẦU ĐƯỜNG - MIỄN PHÍ NƯỚC SUỐI - NẾU CÓ PHÁT SINH THÊM THÌ GIÁ THỎA THUẬN. CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ỦNG HỘ( GIÁ QUA ĐÊM LÀ 700.000 đ)ÁT SINH THÊM THÌ GIÁ THỎA THUẬN. CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ỦNG HỘ
Giá cho

Xe

Đặt xe 29 chổ

GIÁ ĐÃ BAO PHÍ CẦU ĐƯỜNG - MIỄN PHÍ NƯỚC SUỐI - NẾU CÓ PHÁT SINH THÊM THÌ GIÁ THỎA THUẬN. CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ỦNG HỘ( GIÁ QUA ĐÊM LÀ 700.000 đ)
Giá cho

Xe

Đặt xe 45 chổ

GIÁ ĐÃ BAO PHÍ CẦU ĐƯỜNG - MIỄN PHÍ NƯỚC SUỐI - NẾU CÓ PHÁT SINH THÊM THÌ GIÁ THỎA THUẬN. CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ỦNG HỘ( GIÁ QUA ĐÊM LÀ 1.000.000 đ)
Giá cho

Xe

Đặt xe Hoa 16 chổ

GIÁ ĐÃ BAO PHÍ CẦU ĐƯỜNG - MIỄN PHÍ NƯỚC SUỐI - NẾU CÓ PHÁT SINH THÊM THÌ GIÁ THỎA THUẬN. CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ỦNG HỘ
Giá cho

Xe

Đặt xe Hoa 29 chổ

GIÁ ĐÃ BAO PHÍ CẦU ĐƯỜNG - MIỄN PHÍ NƯỚC SUỐI - NẾU CÓ PHÁT SINH THÊM THÌ GIÁ THỎA THUẬN. CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ỦNG HỘ
Giá cho

Xe

Đặt xe Hoa 45 chổ

Giá cho

Xe

Đặt xe Hoa 7 chổ

GIÁ ĐÃ BAO PHÍ CẦU ĐƯỜNG - MIỄN PHÍ NƯỚC SUỐI - NẾU CÓ PHÁT SINH THÊM THÌ GIÁ THỎA THUẬN. CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ỦNG HỘ
Giá cho

Xe

Đặt xe Hoa 4 chổ

GIÁ ĐÃ BAO PHÍ CẦU ĐƯỜNG - MIỄN PHÍ NƯỚC SUỐI - NẾU CÓ PHÁT SINH THÊM THÌ GIÁ THỎA THUẬN. CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ỦNG HỘ
Giá cho


Lightbox button
Contact Me on Zalo
0769.139.879